Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

Kỹ năng

Kỹ năng xây dựng và thực hiện 5S

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 1081 | Đã tải về: 607

TẢI VỀ

Kỹ năng tuyển dụng

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 902 | Đã tải về: 621

TẢI VỀ

Kỹ năng quản lý mục tiêu

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 1039 | Đã tải về: 615

TẢI VỀ

Kỹ năng lập kế hoạch

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 968 | Đã tải về: 621

TẢI VỀ

Kỹ năng giao việc ủy quyền

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 984 | Đã tải về: 624

TẢI VỀ

Kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 998 | Đã tải về: 778

TẢI VỀ

Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Tải lên: 3/27/2015 | Đã xem: 1008 | Đã tải về: 620

TẢI VỀ

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: