Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 147/2016/TT-BTC, quy định về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó, kể từ ngày 28/11/2016, chế độ trích khấu hao đối với nhà hỗn hợp vừa sử dụng để hoạt động vừa để bán, để cho thuê và việc phân loại tài sản cố định sẽ có những bổ sung, thay đổi như sau:

1. Bổ sung chế độ khấu hao đối với nhà hỗn hợp

          Theo quy định tại Thông Tư mới, trường hợp nhà hỗn hợp vừa sử dụng để hoạt động vừa để bán, để cho thuê thì:

  • Doanh nghiệp phải tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao.
  • Nếu Doanh nghiệp không tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì không được hạch toán toàn bộ tài sản là tài sản cố định và không được trích khấu hao.
Quy định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Tham khảo bài viết: Quy Định Mới Về Trích Khấu Hao Đối Với Tài Sản Là Nhà Hỗn Hợp

2. Phân loại tài sản cố định

Bổ sung thêm một loại tài sản cố định mới là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng như: công trình kết cấu, hạ tầng khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư để sử dụng chung của khu công nghiệp như: Đường nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải... và chế độ trích khấu hao đối với loại tài sản này.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về  thời gian trích khấu hao đối với các dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C).

Chi tiết xem tại: Thông tư 147/2016/TT-BTC

 

Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: