Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TTP

Ngày 05/10/2015, Hip đnh Đi tác Thương mi Xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức được thông qua.


Có năm nội dung chính đã làm TPP trở thành một Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới.  Những nội dung đó bao gồm:


- Tiếp cận thị trường toàn diện.

- Cách tiếp cận cam kết trong khu vực.

- Xem xét các thách thức thương mại mới.

- Thương mại toàn diện. 

- Nến tảng hội nhập khu vực.

Hiệp định TPP gồm có 30 Chương, cụ thể như sau:

1. Quy định chung và các định nghĩa

2. Thương mại hàng hóa

3. Dệt may

4. Quy tắc xuất xứ

5. Hải quan và thúc đẩy thương mại

6. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ

7. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

8. Biện pháp phòng vệ thương mại

9. Đầu tư

10. Thương mại dịch vụ xuyên biên giới

11. Dịch vụ tài chính

12. Tạm nhập cảnh cho doanh nhân

13. Viễn thông

14. Thương mại điện tử

15. Mua sắm công

16. Chính sách cạnh tranh

17. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền được chỉ định.

18. Sở hữu trí tuệ

19. Lao động

20. Môi trường

21. Hợp tác và phát triển năng lực

22. Năng lực cạnh tranh và hỗ trợ kinh doanh

23. Phát triển

24. Doanh nghiệp vừa và nhỏ

25. Sự đồng bộ trong quy định

26. Minh bạch và chống tham nhũng

27. Quy định về hành chính và thể chế

28. Giải quyết tranh chấp

29. Các vấn đề ngoại lệ

30. Điều khoản thi hành


Theo Thu vien phap luat


Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: