Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 06/2017

Nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức pháp luật mới và hữu ích nhất, EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để tổng hợp các quy định mới, quan trọng và sắp có hiệu lực trong tháng 06/2017 .

1. Bảo hiểm

Kể từ ngày 01/06/2017, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5%. Như vậy, người sử dụng lao động chỉ phải đóng bảo hiểm ở mức 21.5% như sau:

*Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì quy định này được áp dụng từ ngày 01/01/2018

Chi tiết xem tại: Nghị Định 44/2017/NĐ-CP

2. Thuế

          Ngày 18/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế giá trị gia tăng. Theo đó, rút ngắn thời gian hoàn thuế cho người nộp thuế như sau:

Kho bạc nhà nước phải thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc (Thay vì 03 (Ba) ngày làm việc như trước đây) kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.

Quy định này có hiệu lực kế từ ngày 02/06/2017

Chi tiết xem tại: Thông tư 31/2017/TT-BTC

3. Doanh nghiệp

Theo quy định mới tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT, khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể lựa chọn đăng ký theo cơ chế liên thông giữa cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc thực hiện riêng lẻ từng thủ tục.

          Các đối tượng được áp dụng cơ chế liên thông bao gồm:

  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài* đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài* góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế để nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài trong trường hợp tổ chức đó là công ty hợp danh.
  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài* góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

*Lưu ý:

 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2017

Chi tiết xem tại: Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

 

Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: