Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁCH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

Nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết cho doanh nghiệp và cơ quan thuế, ngày 19/09/2017 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông 93/2017/TT-BTC, công văn sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều về phương pháp tính thuế GTGT như sau:

1. Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp sẽ được xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT chứ không còn dựa trên mẫu 06/GTGT như trước đây, cụ thể:

2. Hàng loạt các quy định về việc sử dụng mẫu 06/GTGT đều bị bãi bỏ như sau:

Như vậy, theo Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể cả mới thành lập hoặc đang hoạt động, doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT nào thì chỉ cần thể hiện qua hồ sơ khai thuế GTGT nêu tại Mục 1 Bài viết nàykhông cần phải đăng ký mẫu 06/GTGT với cơ quan thuế như trước đây. Tương tự, cơ quan thuế cũng sẽ căn cứ vào hồ sơ khai thuế GTGT để biết được doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT nào.

          Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2017.

Chi tiết xem tại: Thông tư 93/2017TT-BTC, công văn 4253/TCT-CS

 

Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: