Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Kế Toán 2015, vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Trong đó, điều kiện dự thi để lấy các chứng chỉ này đã có nhiều đổi mới như sau:

          Điều kiện dự thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên không còn tách biệt như trước đây mà đã được đồng nhất thành các điều kiện chung, cụ thể:

Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên phải có đủ các yêu cầu sau đây:


Đối với các quy định khác về môn thi, hồ sơ dự thi, thể thức thi… thì hầu như không có sự thay đổi so với Thông tư 129/2012/TT-BTC.

          Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC

Chi tiết xem tại: Thông tư 91/2017/TT-BTC

 

Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: