Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Thông Tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC, thông tư số 151/2014/TT-BTC, thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó,

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).

Như vậy, kể từ ngày 15/12/2016, tài khoản ngân hàng của bên mua và bên bán khi không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nhưng nếu đảm bảo đủ các điều kiện trên, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chi tiết xem tại: Thông tư 173/2016/TT-BTC

 

Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: