Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
HÀNH TRÌNH VỀ THĂM BÁC VÀ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH 2019 Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về sử dụng hóa đơn của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Trong đó, có những điểm đáng chú ý như sau:

1. Hóa đơn tự in

          Rút ngắn thời hạn giải quyết đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của cơ quan thuế từ 05 ngày xuống còn 02 ngày, cụ thể: 

2. Hóa đơn đặt in

           Đối với đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, thời hạn giải quyết của cơ quan thuế cũng giảm từ 05 ngày xuống 02 ngày, như sau:

3. Thông báo phát hành hóa đơn

Thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu giảm từ 05 ngày xuống còn 02 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn, cụ thể:

Đối với trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành hóa đơn không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc (Trước đây là 05 ngày) kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết. Doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

5. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2017.

Chi tiết xem tại: Thông Tư 37/2017/TT-BTC


Bài viết liên quan

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

© Copyright 2015

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

Địa chỉ

62 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa

Email

emc@emc.vn

Hỗ trợ trực tuyến: